Przyciski z sensorem pojemnościowym dla pieszych dla “inteligentnych” skrzyżowań zarządzanych sterownikami acyklicznymi - produkcji KSK Developments

Urządzenia służą do zgłoszenia, sterownikowi acyklicznemu zarządzającemu ruchem kołowym i pieszym na skrzyżowaniu, woli przekroczenia jezdni przez osobę pieszą. Nowoczesne wzornictwo kształtu obudowy innowacyjnych przycisków wyposażonych w sensor zbliżeniowy pojemnościowy ma za zadanie zwiększyć odporność urządzenia na zniszczenia mechaniczne i atmosferyczne, na które jest bezpośrednio wystawione. Opływowy kształt przycisku dla pieszych zmienia wypadkowy wektor uderzenia, a użebrowane wypraski bezpośrednio przenoszą siłę urazu mechanicznego na słup, na którym przycisk jest zamontowany. Tego typu budowa czujnika pojemnościowego jest niezbędna dla wszystkich urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego. Zastosowanie diod LED przycisku sensorowego w przeciwieństwie do układów żarowych zapewnia niski pobór mocy oraz długą żywotność. Przycisk dla pieszych z pojemnościowym sensorem położenia oferowany przez KSK Developments jest wodoodporny, co w znaczący sposób wydłuża jego żywotność w warunkach zewnętrznych i nie tylko.

 • Trwała obudowa zapobiega dewastacji i zniszczeniu przycisku
 • Przystosowany do pracy z dowolnym standardem źródła zasilania
 • Bezprzewodowa transmisja danych
 • Urządzenie przyjazne niepełnosprawnym
 • Konfiguracja za pomocą portu podczerwieni

Przycisk dla pieszych KSK-P01

Z funkcją dla niepełnosprawnych - synonim uniwersalności w przestrzeni publicznej

Urządzenie służy do zgłoszenia, sterownikowi acyklicznemu zarządzającemu ruchem kołowym i pieszym na skrzyżowaniu, woli przekroczenia jezdni przez osobę pieszą. Wyposażony został w dźwiękowe naprowadzanie pieszego oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o różnych częstotliwościach sygnału. Cecha ta nie tylko realizuje dostosowanie do użytkowania przycisków dla pieszych zarówno przez osoby sprawne, jak i niewidome czy niedowidzące. Jej zastosowanie bezpośrednio zwiększa bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na drodze, a także stanowi wyraz nowoczesnego, świadomego i uniwersalnego planowania przestrzeni publicznej. Budowa czujnika pojemnościowego zawiera funkcje sensoryczne, które podlegają regulacjom względem preferencji i predyspozycji określonych użytkowników. Co więcej, dedykowany obszar zgłoszenia pozwala wydłużać czas sygnału zielonego na sygnalizatorze dla pieszych, by bezpiecznie przejść przez ulicę.

Przyciski dla niepełnosprawnych z sensorem pojemnościowym

Tego typu przyciski z sensorem pojemnościowym bezwzględnie powinny znajdować się we wszystkich miejscach miasta charakteryzujących się nasilonym natężeniem użytkowania, a także w pobliżu obiektów turystycznych i tych potencjalnie uczęszczanych przez osoby niepełnosprawne.

Przycisk dla pieszych

Przycisk dla pieszych KSK-P01

Bezdotykowe przyciski dla pieszych z sensorem zbliżeniowym pojemnościowym - trwałość, nowoczesność i inżynierska odpowiedź na wyzwania czasu pandemii w jednym

Schemat działania sensora pojemnościowego

Przycisk KSK- -P01 z sensorem pojemnościowym jest urządzeniem nowej generacji, wykorzystując dodatkowo moduł radarowy. Moduł ten kilkadziesiąt razy na sekundę skanuje przestrzeń, o głębokości kilkunastu centymetrów, wokół siebie. Wystarczy więc zbliżyć dłoń, by chęć przekroczenia jezdni przez pieszego została zarejestrowana przez sterownik zarządzający. Dzięki bezdotykowemu działaniu przycisk z sensorem zbliżeniowym pojemnościowym jest urządzeniem higienicznym, przerywającym transmisję między ludźmi patogenów rozprzestrzeniających się drogą dotykową takich jak: grzybice, pleśnie, wirusy czy bakterie.

Nowoczesny przycisk z sensorem pojemnościowym - zalety w pigułce

 • Trwała obudowa przycisku dla pieszych zapobiega dewastacji i zniszczeniu przycisku
 • Sensoryczne przyciski dla pieszych przystosowane są do pracy z dowolnym standardem źródła zasilania
 • Budowa czujnika pojemnościowego zawiera bezprzewodową transmisję danych
 • Włącznik pojemnościowy został skonstruowany według zasad projektowania uniwersalnego, w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
 • Konfigurację przycisku sensorycznego można wykonać za pomocą portu podczerwieni.
 • Urządzenie z pojemnościowym sensorem położenia jest wodoszczelne, co warunkuje jego poprawne i długotrwałe użytkowanie.

Sensoryczne przyciski pojemnościowe dla pieszych - zasady funkcjonowania urządzenia

Niebagatelną zaletą budowy bezdotykowych przycisków dla pieszych jest jego przystosowanie do pracy z dowolnym standardem źródła zasilania. Dodatkowo wszystkie parametry behawioralne bezdotykowego przycisku dla niepełnosprawnych mogą być na miejscu modyfikowane przez serwisanta. Umożliwia to opcja konfiguracji przycisku za pomocą urządzenia typu PocketPC posiadającego port podczerwieni. System zgłoszenia pieszego oparty został na systemie detekcji sensora pojemnościowego, co umożliwiło pozbycie się konieczności jego mechanicznej obsługi i wielokrotne wydłużenie żywotności urządzenia. Przycisk dla pieszych KSK - z pojemnościowym sensorem położenia oferowany jest w wersji przewodowej jak i bezprzewodowej co sprawia, że jego montaż oraz wymiana jest tańsza niż przycisków przewodowych.

Przyciski dla pieszych KSK - najwyższy poziom bezpieczeństwa

Przyciski dla niepełnosprawnych są w pełni zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r., które uwzględnia rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Bezdotykowe przyciski dla pieszych - pojemnościowe sensory połozenia - jak działają?

Czujniki pojemnościowe to obszary na płytce drukowanej, które zostały wypełnione miedzią, a następnie podłączone do urządzenia zarządzającego za pomocą specjalnej ścieżki. Urządzenie to dokonuje pomiarów sensora pojemnościowego w sposób, który pozwala zauważyć nawet niewielkie zmiany w pojemności przestrzennej. Do tego typu zmian należy przede wszystkim palec pieszego zbliżający się do płytki sensora pojemnościowego. Pojemność jest stale odczytywana w oprogramowaniu i kiedy nastąpi zmiana, system jest w stanie ją zidentyfikować.

Inteligentny przycisk dla pieszych z sensorem pojemnościowym - co warto o nim wiedzieć?

 • Istnieją trzy drogi wzbudzenia przycisku dla pieszych przez użytkownika zbliżającego się do sensora pojemnościowego. Pierwszym z nich jest zmiana sprzężenia pomiędzy czujnikiem pojemnościowym i masą układu z powodu bliskości palca. Jest to efekt lokalny i nie wpływa na niego zbytnio rodzaj zasilania ani układ ścieżek.
 • Druga ścieżka sprzężenia łączy potencjał sensora pojemnościowego i ziemi przez ciało użytkownika. Dodawana pojemność czujnika przycisku dla niepełnosprawnych jest jednym z głównych źródeł przewodzonej iniekcji szumów. Jeśli to jest obwód otwarty, ponieważ użytkownik nie dzieli z układem wspólnej ziemi, pojemność dodana tej ścieżki jest znikoma.
 • Wreszcie trzecia droga to ilość dodatkowej pojemności do uziemienia, która jest dodawana do masy ze względu na ciało użytkownika. Jeżeli pojemność masy do ziemi wzrośnie, działanie sprzężenia sensora pojemnościowego do ziemi będzie silniejsze.

Szczegóły o produkcie:

KSK-P01a - przycisk w wersji przewodowej, podłączany bezpośrednio do sterownika sygnalizacji świetlnej. Przycisk jest konfigurowany za pomocą portu IRDA(określenie poziomu czułości sensora, ustawienie poziomu sygnałów stanu)

KSK-P01b -  przycisk w wersji przewodowej, podłączany do karty przycisków oraz karty CPU. Wszystkie przyciski KSK-P01a oraz KSK-P01b na danym skrzyżowaniu są konfigurowane zdalnie z szafy sterownikowej. 

KSK-P01c - przycisk w wersji bezprzewodowej, podłączany do karty przycisków oraz karty CPU. Wszystkie przyciski KSK-P01a KSK-P01b na danym skrzyżowaniu są konfigurowane zdalnie z szafy sterownikowej. 

 

Każda z powyższych konfiguracji może być wyposażona w głośnik oraz potwierdzenie wibracyjne z napisem w systemie braille'a.

 • sensorowe zgłoszenie pieszego
 • LED-owe potwierdzenie zgłoszenia pieszego stałe/pulsacyjne
 • graficzne wyświetlenie sekwencji reklamowych na ekranie LCD
 • dzwiękowe naprowadzanie pieszego na przycisk(słyszalność do 4m)
 • bezprzewodowy system programowania parametrów o wysokiej przepustowości danych
 • pomiar temperatury z możliwością jej wyświetlenia
 • niskooporowy zestyk mechaniczny zgłoszenia przycisku do sterownika
 • monitorowanie potwierdzenia zgłoszenia przycisku od sterownika
 • monitorowanie sygnału światła zielonego dla pieszych
 • zasilanie prądem zmiennym lub stałym w zakresie 24DC-230AC
 • potwierdzenie zgłoszenia zasilane prądem zmiennym lub stałym w zakresie 24DC-240AC
 • sygnał zielonego światła zasilany prądem zmiennym lub stałym w zakresie 24DC-230AC
 • zgłoszenie przycisku zasilanie prądem zmiennym lub stałym w zakresie 24DC-230AC
 • pełna niezależność wyżej wymienionych sygnałów, izolowanie galwaniczne(>1000V)
 • zestyk zgłoszenia przycisku opto-przekaźnikowy, niemechaniczny
 • pobór mocy ze złącza zasilania max 1.5W niezależne od napięcia wejściowego

Karta CPU - do zadań karty CPU należy komunikacja z przyciskamsystem2i na skrzyżowaniu za pomocą stacji bazowej sieci bezprzewodowej 2,4 GHz(dla wersji bezp rzewodowej przycisku) bądź też za pomocą połączenia kablowego dla wersji przewodowej przycisku. Następnie karta CPU przekazuje informację o zaistniałym zdarzeniu do karty przyciskowej, która komunikuje się z głównym sterownikiem skrzyżowania. Ta sama karta CPU może być wykorzystana do obsługi zarówno przycisków dla pieszych KSK-P01(dla wersji KSK-P01b oraz KSK-P01c) jak i Magnetycznego Detektora Pojazdów KSK-S02

 

 

 

system3

 

Karta Przyciskowa - Urządzenie to służy do zbierania danych z przycisków dla pieszych, które są zamontowane na skrzyżowaniu. Przyciski mogą być przypisane do jednej z trzech grup wyjściowych generujących sygnał wyjściowy. Każda grupa składa się z maksymalnie 8 przycisków, które mają wspólne wyjście. Ponadto każda grupa jest jest wyposażona w 3 sygnały wejściowe - potwierdzenia oraz sygnałów dla czerwonego i zielonego światła, które są galwanicznie odizolowane od innych sygnałów.

 

 

 

 

20161206_092123

Nasze przyciski dla pieszych z sensorem pojemnościowym w wersji KSK-P01a są wykorzystywane w Gliwicach i systematycznie jest zwiększana ich liczba(wraz z kolejnymi remontami skrzyżowań oraz budową nowych). Cieszą się one pozytywną opinią wśród zarządcy dróg miejskich w Gliwicach. Dzięki trwałej i solidnej obudowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne nie było ani jednego przypadku potrzeby wymiany przycisku z sensorem pojemnościowym z powodu jego zniszczenia w wyniku aktu wandalizmu. Przycisk pojemnościowy dzięki swoim smukłym kształtom stanowi atrakcyjny element małej architektury i dobrze komponuje się z innymi urządzeniami infrastruktury miejskiej. Obecnie na gliwickich skrzyżowaniach znajduje się ponad 400 przycisków KSK-P01 z sensorami pojemnościowymi.

Zainteresowany? Oddzwonimy w 60 minut!

Podaj swoje dane kontaktowe i przekonaj się, jak bardzo zależy nam na sprawnej obsłudze Klienta. W dni robocze skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

Wysyłając powyższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez KSK Sp. z o.o. w celu realizacji zgłoszenia kontaktowego, oraz przesyłanie przez KSK Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail.