Choć młodzi to doświadczeni. Nasze starania i osiągnięcia doceniło wielu.

Poniżej prezentujemy nasze najważniejsze nagrody i wyróżnienia

Konkurs "Zabrzański Biznesplan"
Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku
Konkurs na startup - START JERUSALEM Competition
Engineering leader poniżej 40 - Liderzy inżynierii

Zabrzański Biznesplan 2018 - fundator

Konkurs "Zabrzański Biznesplan" organizowany jest w celu wspierania przedsiębiorczości oraz pobudzania aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu. Z roku na rok liczba firm i instytucji wspierających Konkurs „Zabrzański Biznesplan” powiększa się. Łącznie wsparło go 50 firm, instytucji i przedsiębiorców, którzy wspierają laureatów już od pierwszej edycji konkursu. W tym roku, do grona fundatorów dołączyła firma KSK DEVELOPMENTS.

Mikroprzedsiębiorca roku 2017 - wyróżnienie specjalne

Mikroprzedsiębiorca Roku jest konkursem organizowanym przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Partnerem strategicznym jest Citi Handlowy, a partnerem merytorycznym – Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Start JLM Competition 2017 - konkurs na startuplaureat

Start JLM brings together innovative, early-stage start-up founders from around the globe to explore and experience Jerusalem’s vibrant startup ecosystem. This is a unique opportunity for entrepreneurs to connect and benefit from interaction with prominent local tech leaders in a fiveday immersive program, featuring interactive fireside chats and panels, specially designed how-to workshops, site visits at leading companies, and exclusive networking meetups with the city’s start-up community.

Liderzy inżynierii poniżej czterdziestki - laureat

Konkurs inspirowany jest plebiscytem „Leaders<40”, przeprowadzanym od siedmiu lat przez amerykańskie redakcje miesięczników Control Engineering oraz Plant Engineering. Polska edycja ma na celu pokazanie młodych inżynierów z branży przemysłowej, przede wszystkim związanych z automatyką przemysłową i utrzymaniem ruchu, którzy mimo młodego wieku mają już na swoim koncie konkretne osiągnięcia – czy to czynione pod egidą zakładów, dla których pracują, czy w ramach działalności indywidualnej. Wśród konkursowych kryteriów najważniejsze to: wpływ na wyniki finansowe oraz innowacyjność firm, w których byli lub są zatrudnieni kandydaci; zakres odpowiedzialności w stosunku do wieku; kompetencje w dziedzinie inżynierii.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP - nominacja

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest powszechnie uznawana za najcenniejsze wyróżnienie dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych oraz wynalazców w Polsce. O jej nieporównywalnym prestiżu świadczy sposób wyboru najlepszych, którego raz w roku dokonuje Prezydent Polski.

Konkurs "Zabrzański Biznesplan"

Zabrzański biznesplan - trzecie miejsce

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należąca do grupy mikroprzedsiębiorców (co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

Wyróżnienie Innowator Śląska

Innowator Śląska - wyróżnienie

Uczestnicy Innowatora Śląska muszą wykazać się udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat.
Nagrodami w konkursie są m.in. nagroda specjalna Prezesa GAPR sp. z o.o. w kwocie 10 tys. zł, sponsorowany artykuł w lokalnej prasie, stoisko wystawiennicze na targach INTARG.

Rewolucje Firm Akademickich

Rewolucje Firm Akademickich -  wyjazd szkoleniowy do Doliny Krzemowej

W ramach projektu 11 firm wyłoniono z grupy 20 przedsiębiorstw z Poznania, Gliwic, Wrocławia i z Zielonej Góry które wyjechały na poszukiwanie inwestorów i inspiracji  do doliny krzemowej w USA.(R)Ewolucja to wspólna inicjatywa czterech instytucji otoczenia biznesu: InQbatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM , Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu w Zielonej Górze, Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o. o. oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Wydarzenie miało miejsce na drugim spotkaniu networkingowo-szkoleniowym, gdzie 20 przedsiębiorców z czterech województw uczestniczyło w intensywnych szkoleniach. W finale przekonaliśmy jury, że to właśnie spółka KSK Developments powinna wygrać i promować swoją działalność za oceanem.

Pomysł na firmę - Konkurs dla przedsiębiorczych

Pomysł na Firmę - nagroda główna

Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, więc nie trzeba mieć już działalności gospodarczej. Skierowany jest do osób, które mają pomysł na biznes, ale w skali mikro, tj. do 9 zatrudnionych osób.

Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorców czyli osób, które same chcą prowadzić interes lub planują zatrudnić maksymalnie dziewięć osób. Startować w nim mogą zarówno żółtodzioby - jeszcze niemające nawet zarejestrowanej firmy - jak i osoby, które jakiś czas działają na rynku, ale brakuje im pieniędzy na podbój nowych branż.