1. O ile nie zaznaczono inaczej, właścicielem praw autorskich do treści opublikowanych w serwisie internetowym www.ksk-dev.com jest KSK Developments sp. z o.o.
 2. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna oraz układ treści prezentowanych w serwisie internetowym www.ksk-dev.com
 3. O ile nie zaznaczono inaczej, treści opublikowane w serwisie można przetwarzać bez uzyskania pisemnej zgody właściciela serwisu z zastrzeżeniem, że nie mogą być one przedmiotem obrotu komercyjnego jako samodzielne produkty oraz pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia - KSK Developments sp. z o.o. www.ksk-dev.com
 4. KSK Developments nie udziela zgody na wykorzystanie treści zawartych w serwisie (w całości lub fragmentach) we wskazanych poniżej polach eksploatacji:
  • kopiowanie,
  • drukowanie,
  • powielanie w formie cyfrowej,
  • wykorzystywanie w celach komercyjnych.