Rozwój miast oraz infrastruktury sprawia, że pod ziemią znajduje się coraz większa liczba instalacji inżynieryjnych takich jak wodociągi, przewody energetyczne czy kanalizacja. Można obecnie dostrzec rosnącą automatyzację i robotyzację budownictwa podziemnego, co wiąże się przede wszystkim z rozwojem technologii bezwykopowych. Zalicza się do nich całą grupę nowoczesnych technologii umożliwiających wykonanie podziemnego obiektu budowlanego bez wykonywania wykopu. Są one podobne do metod górniczych – z tą różnicą, iż przy zastosowaniu tych technologii można wykonywać również obiekty liniowe o niewielkim przekroju (na tyle małym, że wejście człowieka nie byłoby możliwe). Dzięki rozwojowi technologii budownictwa podziemnego możliwe jest np. wykonywanie podziemnych rurociągów lub instalacji energetycznych bez konieczności prowadzenia uciążliwych prac.

Wykonywanie obiektów podziemnych metodą bezwykopową

Wykonywanie podziemnych obiektów o tak niewielkiej średnicy metodą bezwykopową niejako z definicji wymusza pracę w sposób zdalny, przy zastosowaniu urządzeń zautomatyzowanych lub zrobotyzowanych. Dlatego istotną rolę odgrywają w tym przypadku świadczone przez nas usługi IoT. Rozwiązania dla tej branży oferowane przez naszą firmę czerpią z wieloletniego dorobku firmy Jumarpol zajmującej się budownictwem podziemnym od ponad 20 lat i będącej w Polsce prekursorem tych technologii. Wszystkie urządzenia znajdujące się w ofercie są testowane w trakcie prac budowlanych realizowanych przez Jumarpol, co gwarantuje ich idealne dopasowanie do potrzeb branży. Ich zadaniem jest zwiększenie precyzji wykonywanych robót oraz zminimalizowanie ryzyka wykonania zadania w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną.

Nasze Produkty dla tej branży

sprawdź, jakie produkty oferujemy dla Infrastruktury Transportu Drogowego

Nasze usługi dla tej branży

sprawdź, co możemy zaoferować dla Infrastruktury Transportu Drogowego