Rozwój miast oraz infrastruktury sprawia, że pod ziemią znajduje się coraz większa liczba instalacji inżynieryjnych takich jak wodociągi, przewody energetyczne czy kanalizacja. Można obecnie dostrzec rosnącą automatyzację i robotyzację budownictwa podziemnego co wiąże się przede wszystkim z rozwojem technologii bezwykopowych. Zalicza się do nich całą grupę nowoczesnych technologii umożliwiających wykonanie podziemnego obiektu budowlanego bez wykonywania wykopu. Jest tu podobieństwo do metod górniczych z tą różnicą, iż przy zastosowaniu tych technologii można wykonywać również obiekty liniowe o takim przekroju, że wejście człowieka nie byłoby możliwe – np. wykonywanie podziemnych rurociągów lub instalacji energetycznych.

Wykonywanie podziemnych obiektów o tak niewielkiej średnicy metodą bezwykopową niejako z definicji wymusza wykonywanie ich w sposób zdalny, przy zastosowaniu urządzeń zautomatyzowanych lub zrobotyzowanych. Urządzenia przez nas oferowane dla tej branży czerpią z wieloletniego dorobku firmy Jumarpol zajmującej się budownictwem podziemnym od ponad 20 lat i będącą w Polsce prekursorem tych technologii. Wszystkie urządzenia przez nas oferowane są testowane w trakcie prac budowlanych realizowanych przez Jumarpol co gwarantuje ich idealne dopasowanie do potrzeb branży. Ich zadaniem jest zwiększenie precyzji wykonywanych robót oraz zminimalizowanie ryzyka wykonania zadania niezgodne ze sztuką budowlaną

Nasze Produkty dla tej branży

sprawdź, jakie produkty oferujemy dla Infrastruktury Transportu Drogowego

Nasze usługi dla tej branży

sprawdź, co możemy zaoferować dla Infrastruktury Transportu Drogowego