Blog

Jak działają systemy do pomiaru wilgotności?

Do pomiaru wilgotności wykorzystywanych jest wiele metod pomiaru i systemów opartych na miernikach wilgotności. Niektóre z nich mogą wykorzystywać absorpcję promieniowania elektromagnetycznego, zarówno podczerwieni, jak i mikrofal, inne urządzenia zaś rejestrują wszelkie zmiany parametrów elektrycznych lub wykorzystują techniki termometryczne, mierząc wilgotność za pomocą termometrów suchych lub mokrych.

Rodzaje higrometrów

Pomiar wilgotności jest możliwy dzięki urządzeniom zwanym wilgotnościomierzami lub higrometrami. Higrometry termometryczne służą one do pomiaru wilgotności powietrza na podstawie pomiaru temperatury. Są to przyrządy zwane inaczej psychometrami, które działają na zasadzie zjawiska zwanego adiabatycznym nasyceniem gazu wilgocią, która wpływa na temperaturę jego parowania. Przykładem tego rodzaju urządzenia jest psychometr Assmana. Daje on dokładny pomiar wilgotności, wykorzystuje zarówno suchy i mokry termometr, który jest odizolowany od otoczenia dwiema warstwami szkła. Stabilizacja pomiaru za pomocą psychometru Assmana wymaga około 15 minut. Jest on czuły na promieniowanie zewnętrzne. Innymi rodzajami higrometrów są: higrometry grawimetryczne, higrometry punktu rosy, które określają punkt rosy z atmosfery i zebrane w ten sposób dane przetwarzają na wyniki pomiaru wilgotności względnej. Rodzajami higrometrów są też higrometry elektryczne, spośród których można wyróżnić kilka rodzajów w zależności od użytego materiału absorbującego (z czujnikiem rezystencji lub pojemnościowym) oraz higrometry higroskopowe.

Metody pomiaru wilgotności

Najczęściej stosowanymi metodami pomiaru wilgotności są metody higroskopowe oraz metody kondensacyjne. W higrometrach kondensacyjnych poziom wilgotności wyznacza się dokonując pomiaru temperatury, w której dochodzi do procesu skraplania się pary wodnej. Mierzy się to za pomocą czujników z chłodzonym lustrem, które umieszczone jest w komorze, w której za sprawą działania powietrza dochodzi do skraplania i powstawania tzw. punktu rosy.  Temperatura jest regulowana za pomocą ogniwa Peltiera. Wzrost temperatury nadzoruje się dzięki zainstalowanemu czujnikowi. Drugą najbardziej znaną i szeroko wykorzystywaną metoda pomiaru wilgotności jest metoda kondensacyjna, która wykorzystuje czujniki rezystancyjne i czujniki pojemnościowe. Oba rodzaje czujników służą do wykrywania zmian właściwości elektrycznych wszelkich materiałów wykorzystywanych w przemyśle, na skutek pochłaniania przez nie wilgoci pochodzącej ze środowiska zewnętrznego.

Wróć na bloga