Blog

Automatyzacja i robotyzacja przemysłu. Dlaczego jest ważna?

Branża przemysłowa jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki światowej. Rozwój w dziedzinie wiedzy przemysłowej jest także wyznacznikiem nowoczesności gospodarki danego kraju i stanowi o dalszej perspektywie rozwoju kraju. Wpływa na to proces robotyzacji i automatyzacji przemysłu, który przekłada się na możliwość zoptymalizowania kosztów procesów wytwórczych i sprawne zarządzanie procesem produkcyjnym na każdym etapie.

Robotyzacja w przemyśle

Robotyzacja oznacza zastępowanie pracy ludzkiej pracą wykonywaną przez wyspecjalizowane roboty. Niewątpliwymi zaletami stosowania robotów jest możliwość wykorzystywania ich do prac, które dla człowieka mogłyby być niebezpieczne, np. w środowiskach o wysokiej temperaturze lub będących w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł promieniowania. Roboty przydadzą się także przy manipulowaniu przedmiotami o bardzo dużej masie lub nieporęcznych kształtach, przy pracy w warunkach zagrażających życiu człowieka — w warunkach beztlenowych lub przy bardzo wysokim ciśnieniu.

Roboty stosowane w przemyśle są zaprogramowane do wykonywania określonych sekwencji czynności, znakomicie zastępują pracę ludzkich rąk, zwłaszcza we wspomnianych przez nas warunkach pracy, które potencjalnie mogłyby nieść ogromne zagrożenie dla pracowników wykonujących podobne zadania lub przy wykonywaniu prac przy przenoszeniu ciężarów znacznie przekraczających możliwości ludzkiego organizmu. Nowoczesne roboty można dodatkowo przeprogramować, jeśli zajdzie taka potrzeba i tym samym zmienić sekwencje wykonywanych działań. Każdy z robotów III generacji posiada zdolności adaptacyjne i jest wyposażony w elementy sztucznej inteligencji. Roboty mogą być sterowane ręcznie lub ich praca może podlegać automatyzacji. Najczęściej wykorzystywane są w przemyśle samochodowym do zgrzewania punktowego, w spawalnictwie — zwłaszcza przy wykonywaniu prac przy szkodliwych wyziewach, przy pracach malarskich, np. przy stosowaniu metody natryskowej z zastosowaniem rozpuszczalników lub rakotwórczych barwników.  Zastosowanie robotów do prac w szkodliwych dla człowieka warunkach, zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

Automatyzacja w przemyśle

Automatyzacja w przemyśle oznacza stosowanie urządzeń do zbierania i przetwarzania informacji, które przejmują rolę, pełnioną dotąd  przez człowieka zajmującego się dotychczas wykonywaniem zadania na danym stanowisku. Przykładem automatyzacji mogą być, np. obrabiarki, samoloty, banki — jako przykłady użytkowania i automatyzacji obiektów lub wszelkie automatyzacje w zakresie prac wytwórczych, np. projektowania, konstruowania, uczenia. Proces automatyzacji stosuje się w przemyśle w pracach o różnym charakterze, najczęściej jednak przy pracach wymagających użycia robotów przy przenoszeniu i załadunku palet, przy obróbce cieplnej, w pracach laboratoryjnych i medycznych, do prac podwodnych oraz przy robotach usługowych, takich jak serwisowanie, naprawy czy czyszczenie.

Wróć na bloga