W związku z realizacją projektu ekspansji naszej firmy na rynki zagraniczne, w tym w szczególności na rynek ZEA, proszę uprzejmie o wycenę usług zgodnie z załączonym dokumentem. Proszę o wycenę każdego z zadań z osobna oraz w całości. Maksymalna kwota budżetu to 120tys PLN. Proszę o przedstawienie oferty do dnia 26.08.2019.

Zadanie 1. Doradztwo związane z przygotowaniem Grantobiorcy do certyfikacji i/lub przygotowaniem
innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na
docelowym rynku ZEA
Doradztwo w zakresie norm technicznych i atestów - jakie warunki muszą być spełnione, aby
produkty – czujniki parkowania i sygnalizacji świetlnej KSK Developments zostały dopuszczone do
rynku ZEA,
 Istnieje potrzeba doradztwa w zakresie zweryfikowania akceptowalnych wymogów na rynku
docelowym ZEA w odniesieniu do stosowanych już przez KSK Developments standardów i
ewentualnie wskazanie punktów rozbieżności,
 Jakie dokumenty należy przygotować i gdzie złożyć aby produkty zostały dopuszczone do rynku i
sprzedaży w UAE.
-------------
Zadanie 2. Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów
technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych
 Opracowanie w języku angielskim i/lub arabskim katalogu napisów, instrukcji i opisów technicznych
produktów KSK Developments,
 Dokument opracowania lokalnych wymagań i zwyczajów w zakresie urządzeń smart parking oraz
inteligentnej sygnalizacji świetlnej dla pieszych w na rynku ZEA,
 Opracowanie nt. wymagań co do opakowania produktów oraz treści stickerów, które powinny się na
nich znaleźć w języku arabskim,
 Wzór sugerowanego opakowania – co powinno się znaleźć w takim zestawie oraz jak najlepiej, aby
on był przygotowany wraz z odpowiednią treścią w języku arabskim.
-------------
Zadanie 3. Doradztwo związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla
przyszłego wprowadzenia produktu na nowy rynek
 Weryfikacja dokumentów technicznych pod kątem zgodności czy posiadane wyniki badań są
wystarczające na tamtejszym rynku,
 Przygotowanie projektu umowy o współpracy w języku polskim i angielskim i/lub arabskim,
 Przygotowanie projektu dokumentu NDA (non-disclouser agreement) podpisywanego przez umową
właściwą, który będzie umożliwiał dalsze, bardziej szczegółowe rozmowy o współpracy w języku
polskim i angielskim i/lub arabskim.
-------------------
Zadanie 4. Tłumaczenia przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów
 tłumaczenie na język angielski i/lub arabski ofert oraz prezentacji produktowych,
 tłumaczenie na język angielski i/lub arabski opisów technicznych produktów oraz instrukcji
obsługi produktów – inteligentne czujniki parkingowe oraz sygnalizacji dla pieszych,
 tłumaczenie umowy o współpracy z języka polskiego na angielskim i/lub arabski,
 tłumaczenie dokumentu NDA (non-disclouser agreement) z języka polskiego na angielski
i/lub arabski.
------------
Zadanie 5a. Wizyty i spotkania podczas targów branżowych, konferencji i innych imprez biznesowych
 Wyszukanie danych kontaktowych i umówienie spotkań z osobami zatrudnionymi przez
dystrybutorów sprzętu i/lub materiałów budowalnych, deweloperami, urzędami transportu,
i/lub innymi dystrybutorami branżowymi (10 kontaktów) podczas targów branżowych Arab
Future Cities Summit w dniach 14-19 wrzesień 2019 – pobyt w ZEA 1 osoba z KSK
Developments,
 organizacja wizyty i spotkań B2B w ZEA podczas w/w targów branżowych,
 Moderowanie i przeprowadzenie w/w spotkań,
 Tłumaczenie symultaniczne podczas w/w spotkań polski/ angielski.
-----------------
Zadanie 5b. Wizyty i spotkania podczas targów branżowych, konferencji i innych imprez biznesowych
 Wyszukanie danych kontaktowych i umówienie spotkań z osobami zatrudnionymi przez
dystrybutorów sprzętu i/lub materiałów budowalnych, deweloperami, urzędami transportu,
i/lub innymi dystrybutorami branżowymi (10 kontaktów) podczas targów branżowych World
Future Energy Summit, w dniach 11-17 styczeń 2020 – pobyt w UAE 2 osoby z KSK
Developments,
 organizacja wizyty i spotkań B2B w ZEA podczas w/w targów branżowych,
 Moderowanie i przeprowadzenie w/w spotkań,
 Tłumaczenie symultaniczne podczas w/w spotkań polski/ angielski,
---------------
Zadanie 6. Działania promocyjno – informacyjne
 Ustalenia w jakich magazynach lub gazetach branżowych w ZEA powinny pojawić się
informacje o produktach KSK Developments,
 Organizacja spotkań B2B w Dubaju oraz Abu Dhabi z potencjalnymi dystrybutorami (10 sztuk)
i przeprowadzenie prezentacji produktów KSK Developments podczas spotkań na rynku ZEA,
 Przygotowanie do spotkań w formie opracowania na temat potencjalnego kontrahenta oraz
najlepszej możliwej strategii negocjacji pomiędzy stronami,
 Moderowanie i przeprowadzenie w/w spotkań,
 Tłumaczenie symultaniczne podczas w/w spotkań polski/ angielski.