Blog

Inteligentne miasto – smart city. Jak powinno wyglądać miasto przyszłości?

Idea smart city, czyli inteligentnego miasta, to obiecująca koncepcja urbanistyczna realizowana od lat w wielu ośrodkach miejskich na całym świecie. Liczba mieszkańców miast systematycznie się zwiększa. Coraz większym wyzwaniem staje się zapewnienie komfortowej, bezpiecznej i przyjaznej środowisku przestrzeni miejskiej. Na szczęście w służbie człowiekowi wykorzystać można nowe technologie, które usprawnią funkcjonowanie takich obszarów jak transport, infrastruktura, ochrona środowiska, komunikacja i zdrowie.

Główne założenia koncepcji smart city

Termin smart city ma swój polski odpowiednik, jest nim inteligentne miasto. Oczywiście nie jest to tłumaczenie doskonałe, bo angielski przymiotnik smart częściej przekłada się w znaczeniu: sprytny, bystry, mądry. Niemniej sprytne, inteligentne miasto wykorzystuje nowoczesne technologie (smart elektronikę, Internet of Things, sieć 5G) do podniesienia sprawności poszczególnych sfer miejskiego życia. Zakłada m.in.:

 

Inteligentne miasto - smart city

Realizacja założeń koncepcji inteligentnego miasta

Inteligentne miasto ma działać jak skomplikowana maszyna czy ludzki organizm, czyli tworzyć system „naczyń połączonych”, które będą się wzajemnie komunikować i oddziaływać na siebie, realizując nadrzędne cele.

Nie da się zbudować inteligentnego miasta bez urządzeń, które będą zbierać dane – kamer, czujników, mierników. Potrzebne są też urządzenia zbiorcze, które będą te dane przetwarzać i przesyłać dalej – do odbiorców, czyli urządzeń końcowych np. tablic informacyjnych w mieście czy smartfonów mieszkańców. A do tego niezbędne są nie tylko nowoczesne urządzenia, ale też niezawodna, stabilna sieć i systemy informatyczne, które będą przemieniać dane w użyteczne informacje.

Korzyści z realizacji założeń inteligentnego miasta

Z rozwiązań inteligentnego miasta przyszłości korzyści mają czerpać wszyscy – zarówno mieszkańcy, jak i władze miast, ale też przedsiębiorcy czy turyści. To ogromne wyzwanie dla całych społeczeństw – dla  firm technologicznych  dostarczających inteligentne rozwiązania, dla inwestujących w nie samorządów oraz dla mieszkańców, którzy będą z nich korzystać i powinni aktywnie brać udział w ich implementacji.

Inteligentne miasto, jakkolwiek brzmi to nieco utopijnie, ma być bezpieczne, komfortowe, dobrze zorganizowane, nowoczesne, zapewniać mieszkańcom warunki do szczęśliwego i spokojnego życia!

Inteligentne miasto to przyszłość, która już wystartowała!

Choć koncepcja inteligentnego miasta wykracza daleko w przyszłość, to pewne jej elementy są już z powodzeniem realizowane w ośrodkach miejskich w Polsce i na całym świecie. Niektóre wręcz dawno już stały się standardem, a inne są właśnie intensywnie testowane. Przykłady?

Inteligentne miasto to inteligentny transport i infrastruktura

Z założenia inteligentne miasto przyszłości ma być przestrzenią, w której transport i infrastruktura są doskonale zorganizowane – nie tworzą się korki i zatory, ruch drogowy jest mocno ograniczony, przez co zmniejsza się emisja spalin, a polepsza kondycja powietrza. Mieszkańcy mogą wreszcie odetchnąć! Już teraz coraz więcej miast wdraża technologie pomocne w realizacji tego planu.

Przykłady realizacji inteligentnej infrastruktury w smart city

 

Inteligentne miasto - smart city

Inteligentne miasto to gospodarka o obiegu zamkniętym

Nie ma wątpliwości, że każdy ośrodek miejski aspirujący do miana inteligentnego miasta przyszłości powinien niezwłocznie zacząć realizować założenia GOZ – gospodarki o obiegu zamkniętym. Zmniejszenie zużycia surowców to jedno, ale istotne jest to, aby maksymalna ilość odpadów mogła zostać ponownie wykorzystana jako surowce w innych procesach.

Założenia gospodarki o obiegu zamkniętym w smart city

Inteligentne miasto to ekologiczne miasto

Jeśli przestrzeń miejska ma być dla jej mieszkańców bezpieczna i komfortowa, to inteligentne miasto przyszłości musi na szeroką skalę wdrożyć rozwiązania chroniące środowisko, realizować politykę zrównoważonego zarządzania zasobami, obniżać emisję szkodliwych substancji do powietrza, wykorzystywać odnawialne źródła energii, obniżać zapotrzebowanie energetyczne i wreszcie – podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców miast.

Choć tego typu rozwiązania są już po części wdrażane, to zielona przyszłość zaczyna dopiero migotać na horyzoncie. Przykładem takich rozwiązań jest właśnie GOZ, modernizacja budynków na samowystarczalne, energooszczędne bądź pasywne, bieżący monitoring zanieczyszczeń i ich neutralizacja, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz oczywiście rozrost zieleni miejskiej i ochrona obszarów przyrodniczych.

Inteligentne miasto troszczy się o zdrowie mieszkańców

Inteligentne miasto przyszłości musi zatroszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich mieszkańców. To po pierwsze poprawa wydajności służby zdrowia – większa dostępność medyków i usług medycznych, dbałość o profilaktykę, refundację leków, opiekę nad osobami schorowanymi i starszymi, a po drugie – bezpieczny wymiar przestrzeni miejskich.

Smart city a kryzys epidemiczny

Jak pokazują niedawne pandemiczne doświadczenia, inteligentne miasto przyszłości musi być przygotowane na tego typu kryzysową sytuację i ograniczać rozprzestrzenianie się epidemii. Nowoczesna przestrzeń miejska powinna być tak zaprojektowana, aby można było z niej efektywnie korzystać w sposób bezpieczny, np. bez konieczności dotykania elementów jej infrastruktury.

Idąc tym tropem, w KSK-Developments zaprojektowaliśmy specjalne bezdotykowe przyciski dla pieszych. Te montowane dotychczas, w sytuacji epidemicznego zagrożenia były najczęściej blokowane, co niosło sporo niedogodności i zagrożeń dla mieszkańców miast.

Współczesne smart cities i przyszłość inteligentnych miast

Coraz więcej ośrodków miejskich implementuje rozwiązania technologiczne zgodne z założeniami smart city. To m.in. inteligentny system komunikacji w Medellin w Kolumbii, projekt w pełni ekologicznego miasta Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, interaktywne mapy miasta (z informacjami o wydarzeniach, obiektach, elementach infrastruktury, usługach) w Helsinkach, rozwiązania z zakresu smart healthcare (nacisk na profilaktykę) w Japonii.

Z rozwiązań smart city korzystają też europejskie stolice jak Wiedeń, Kopenhaga, Madryt czy Londyn, ale i polskie miasta – Rzeszów, Wrocław, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Lublin i wiele innych.

Wraz z rozwojem technologicznym smart rozwiązania będą usprawnianie i łączone. Inteligentne miasta to przyszłość, która już się zaczęła, ale to też proces, który będzie się rozwijał dekadami, stopniowo nabierał tempa. Być może nigdy się nie skończy, bo zawsze będzie pole do ulepszenia rzeczywistości?

FAQ:

Co oznaczają pojęcia: smart city, inteligentne miasto, miasto przyszłości?

Pojęcia: smart city, inteligentne miasto i miasto przyszłości to określenia na tę samą koncepcję urbanistyczną, która zakłada wykorzystanie nowych technologii do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miast, usprawnienia funkcjonowania elementów przestrzeni miejskiej.

Jakie są główne założenia koncepcji inteligentnego miasta?

Dzięki wykorzystaniu technologii takich jak IoT, sieć 5G, systemów informatycznych można poprawić obszary funkcjonowania przestrzeni miejskiej, zwłaszcza sfer: transportu, infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki, gospodarki odpadami, zdrowia i bezpieczeństwa, komunikacji urzędowej, zarządzania.

Czy na świecie są już inteligentne miasta?

Założenia koncepcji smart city są od lat realizowane w wielu miastach na całym świecie (Helsinki, Madryt, Wiedeń, Londyn, Medellin, Masdar), także w Polsce (Wrocław, Rzeszów, Lublin, Kraków, Warszawa). To m.in. systemy kontroli ruchu drogowego, inteligentne oświetlenie, parkingi, samowystarczalne budynki, cyfryzacja administracji publicznej czy gospodarka o obiegu zamkniętym.

Wróć na bloga