Blog

Innovation Week – Oslo

W dniach 26-29 września bieżącego roku, stolicy Norwegii Oslo,odbyła się impreza, połączona z targami pn. „Oslo Innovation Week”.

Dzięki otrzymanym środkom, dystrybuowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Wsparcie na rozwój współpracy (Travel Grants)”, mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu. Celem wsparcia było rozwinięcie współpracy dwustronnej pomiędzy podmiotami polskimi i podmiotami norweskimi.

Cele projektu były zbieżne ze strategią spółki KSK Developments, która zakłada współpracę z regionalnymi integratorami polegającą na implementowaniu do lokalnego rynku produktów Spółki. Strategia wyznacza także wektor nawiązywania współpracy w celu opracowywania urządzeń mechatronicznych bazujących na portfolio KSK Developments, a realizujących potrzeby lub rozwiązujących problemy istotne dla rynku integratora.

KSK Developments Sp. z O.O. prezentowała w czasie eventu urządzenia dla:

– zarządzania ruchem kołowym i pieszym na inteligentnych skrzyżowaniach śródmiejskich zarządzanych sterownikami acyklicznymi (bezdotykowe przyciski dla pieszych, czujniki najazdowe)

– zarządzania miejscami parkingowymi na powierzchniach zadaszonych i niezadaszonych (magnetyczne czujniki parkingowe)

– monitorowania miejsc wyłączonych z ruchu kołowego, a wymagających specjalnej troski jak wjazdy do bram, wąskie chodniki, fragmenty jezdni wyłączone z ruchu (magnetyczne czujniki obecności)

– monitorowania egzotermicznych procesów biochemicznych (temperatury, zawartości tlenu, wilgotności) zachodzących w pryzmach kompostowych zakładów utylizacji odpadów.

Oferta spotkała się z zainteresowaniem interlokutorów. Przedstawiciele KSK Developments zgromadzili pakiet kontaktów z którymi będzie prowadzona dalsza korespondencja. Reprezentanci Spółki nawiązali także kontakt z firmą, która zadeklarowała współpracę. Przedstawiciel tej firmy przedstawił problem z jakim mierzą się tutejsi zarządcy dróg. Problemu tego nie rozwiązują współcześnie używane narzędzia i technologie. Z pobieżnego oglądu technicznego wynikało, że detektory produkowane przez KSK Developments mogą być podstawą opracowania nowego produktu rozwiązującego zgłoszony problem. Postanowiono kontynuować wspólnie prace badawcze.

Podsumowując przedmiotową misję gospodarczą należy uznać ja za udaną i obopólnie korzystną.

Wróć na bloga