IoT and beyond

– rozwiązania dla Twojej firmy

logotypes_bottom2-2

Jesteśmy młodą, innowacyjną, polską firmą technologiczną produkującą sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie.
Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Branże, w których działamy

Wszechstronność naszego zespołu sprawia, że oferujemy rozwiązania z zakresu wielu dziedzin i przeznaczone dla licznych branż. Połączenie wiedzy i umiejętności specjalistów różnych gałęzi technologii informacyjnych i inżynierii skutkuje wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań i pozwala nam na indywidualne opracowywanie odpowiedzi na potrzeby Klientów. Sprawdź, w jakich branżach działamy.

Infrastruktura Ruchu Drogowego

Rozwój miast sprawia, że zarządzanie ruchem miejskim staje się coraz bardziej ambitnym wyzwaniem. Nowoczesne technologie mogą pomóc podnieść efektywność transportu, zwiększyć jego przepustowość i sprawić, by codzienne podróże milionów ludzi były bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

Dowiedz się więcej

Smart City

Inteligentne miasta to takie, które wykorzystuje technologie informacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej oraz jej komponentów, a także do podniesienia świadomości i komfortu mieszkańców. Sprawdź, jak możemy w tym pomóc.

Dowiedz się więcej

Budownictwo Podziemne

Rozrost miast sprawia, że ziemia staje się coraz bardziej cennym zasobem. Przez to rośnie również znaczenie infrastruktury lokowanej pod powierzchnią ziemi. Jej budowa i renowacja wymagają wsparcia efektywnej elektroniki.

Dowiedz się więcej

Przemysł

Nowoczesny przemysł staje się coraz bardziej konkurencyjny. Rosnące wymogi środowiskowe oraz oczekiwania konsumentów sprawiają, że zakłady przemysłowe muszą stawać się coraz bardziej wydajne. Nasze rozwiązania pomagają zwiększyć efektywność.

Dowiedz się więcej

Nasi Klienci

Poznaj historie naszych Klientów i zobacz, jak pracujemy

Nasze Usługi

Szeroka gama oferowanych usług obejmuje kompleksowe i nowoczesne rozwiązania dla klientów biznesowych. Naszą specjalność stanowią usługi IoT, czyli Internetu rzeczy, w ramach których wdrażamy w firmach indywidualnie opracowane rozwiązania zwiększające wydajność procesów. Bogate doświadczenie i wiedza pozwalają nam wspierać przedsiębiorców i samorządy również na wiele innych sposobów. Nieustannie się rozwijamy, by oferować usługi najwyższej jakości. Sprawdź, co proponujemy.

Nasze Produkty

Dostarczamy innowacyjne i indywidualne rozwiązania dla naszych Klientów

Aktualności

Czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy 02 / 09 / 2017

09-10-2017

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, iż wybranym wykonawcą usług został Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Pełna treść informacji o wyborze wykonawcy do pobrania poniżej: Informacja z wyboru wykonawcy 02/09/2017 Przeczytaj także Protokół z wyboru wykonawcy 02 / 09 / 2017 09-10-2017 Protokół z wyboru wykonawcy 01 / 09 / 2017 09-10-2017 Zapytanie … Czytaj dalej Protokół z wyboru wykonawcy 02 / 09 / 2017

Czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy 01 / 09 / 2017

09-10-2017

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, iż wybranym wykonawcą usług został Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Pełna treść informacji o wyborze wykonawcy do pobrania poniżej: Informacja z wyboru wykonawcy 01/09/2017 Przeczytaj także Protokół z wyboru wykonawcy 01 / 09 / 2017 09-10-2017 Zapytanie ofertowe 02/09/2017 26-09-2017 Zapytanie ofertowe nr 01 / 09 / … Czytaj dalej Protokół z wyboru wykonawcy 01 / 09 / 2017

Czytaj dalej

Firma KSK Developments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Tytuł projektu: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji na rynku docelowym ZEA.

Celem projektu Celem realizacji projektu jest opracowanie strategii wejścia na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przygotowanie produktów oraz dokumentów Grantobiorcy do osiągnięcia celu oraz promocja produktów firmy KSK Developments Sp. z o.o. na rynku docelowym ZEA

Łączny budżet projektu wynosi 200 000.00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 200 000.00 PLN.

 

Firma KSK DEVELOPMENTS sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Tytuł projektu: Opracowanie przycisku sensorowego dla pieszych z modułem komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

Nazwa Beneficjenta: KSK DEVELOPMENTS sp. z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.02.00-24-085B/17-00

Okres realizacji: 2018-04-01 – 2019-10-31

Krótki opis projektu: Na
parkingach w zwartej strukturze urbanistycznej nagminnie dochodzi do łamania prawa ze względu na chroniczny brak wolnych
miejsc parkingowych. Kierowcy parkują nieuprawnione pojazdy na miejscach dla osób niepełnosprawnych, skazując tych na
dalszą marginalizację. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opracowanie czujnika parkingowego z modułem dla osób
niepełnosprawnych jest w stanie ograniczyć ilość takich zdarzeń dzięki identyfikacji zaparkowanego pojazdu. W trakcie
realizacji projektu zostaną przeprowadzone prace B+R mające na celu opracowanie znacząco ulepszonego, innowacyjnego
produktu.

Planowany efekt: W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi na rynek znacząco ulepszony produkt. Innowacja produktowa polega na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo - obejmuje znaczące ulepszenie funkcjonalności przedmiotowego produktu.

Całkowita wartość projektu 340 131,36 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych 289 991,36 PLN

Kwota dofinansowania projektu 210 993,66 PLN

Firma KSK Developments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Kompostowa lanca diagnostyczna - sonda do wielowarstwowego pomiaru temperatury, tlenu i dwutlenku węgla w pryzmach
kompostowych i obornikowych, z bezprzewodową transmisją danych.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy KSK Developments Sp. z o.o. poprzez zakup usług polegających na opracowaniu, wykonaniu prototypu oraz przeprowadzeniu testów funkcjonalnych innowacyjnego produktu, jakim jest kompostowa lanca diagnostyczna. Produkt ten zostanie wdrożony w działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
Obecnie na rynku polskim nie ma sondy zawierającej pomiar trzech parametrów kluczowych dla procesu zubożania materiału odpadowego w substancję organiczną. Dotychczas stosowane urządzenia dokonywały jednego z pomiarów, przez co inwestor
zmuszony był wyposażać instalację w trzy różne urządzenia, co niesie za sobą problemy w utrzymaniu reżimów
technologicznych. Dodatkowo przesył danych drogą bezprzewodową pozwala na większą swobodę wyboru miejsca aplikacji sondy a zarazem skuteczniejszy pomiar. Dobór technologii transmisji LoRa pozwala na pokrycie ogromnego obszaru urządzeniami probierczymi.

Łączny budżet projektu wynosi 226 320 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 147 200 PLN.

Firma KSK Developments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Pipelog Extra - urządzenie do bezwykopowej inwentaryzacji przebiegu podziemnych instalacji rurowych.

Cel projektu Celem realizacji projektu jest znaczące ulepszenie istniejącego urządzenia PIPELOG, aby służyło do inwentaryzacji kanalizacji grawitacyjnych oraz innych podziemnych struktur rurowych. Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji - wykonanie w pełni funkcjonalnego urządzenia PIPELOG EXTRA, które będzie przedmiotem produkcji Wnioskodawcy, spełniającego założone parametry pomiarowe. Dzięki unikalnym funkcjonalnościom urządzenia PIPELOG EXTRA Wnioskodawca rozszerzy grono dotychczasowych klientów; ulepszony i nowoczesny produkt pozwoli na trafienie do większej ilości klientów - będzie oferowany przedsiębiorcom budującym podziemne instalacje inżynierskie, usługodawcom Inspektora Nadzoru, geodetom. Dzięki realizacji projektu: wzbogaceniu swojej oferty o innowacyjne urządzenie oraz nawiązaniu współpracy z jednostką naukowo-badawczą, Wnioskodawca umocni także swoją pozycję rynkową jako producent wysoko zaawansowanych wyrobów mechatronicznych oraz wzrośnie jego poziom innowacyjności.

Łączny budżet projektu wynosi 214 020 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 147 900 PLN.

Firma KSK Developments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Opracowanie mobilnej stacji diagnostycznej zanieczyszczenia powietrza.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy KSK Developments Sp. z o.o. poprzez zakup usług
polegających na opracowaniu, wykonaniu prototypu oraz przeprowadzeniu testów funkcjonalnych innowacyjnego produktu,
jakim jest mobilna stacja diagnostyczna zanieczyszczenia powietrza – urządzenie monitorujące stan jakości powietrza w
miejscach niebezpiecznych dla człowieka. Produkt ten zostanie wdrożony w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Obecnie
na rynku polskim nie istnieje kompleksowe rozwiązanie tego typu, dlatego też celowe wydaje się wprowadzenie przedmiotowego produktu na rynek. Dla Wnioskodawcy będzie to oznaczać poszerzenie oferty o nowy, innowacyjny produkt, dzięki czemu m.in. wzmocni swoją pozycję wobec konkurencji, pozyska nowych klientów oraz rozszerzy działalność na nowe rynki zbytu.

Łączny budżet projektu wynosi 226 320.00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 147 200.00 PLN.